Op 4 maart heten wij, voor een tweede maal, Marcel van Dijk (PA3AUV) en André Canrinus (PA3FIS) welkom. Door ziekte was de vorige avond komen te vervallen. Zij zullen een avondvullende lezing geven over ElektroMagnetische Compatibiliteit (EMC).

Wikipedia geeft als definitie: “De normen definiëren als het in staat zijn van een onderdeel, apparaat, systeem, … om in zijn elektromagnetische omgeving naar wens te functioneren, zonder hierbij zelf storingen toe te voegen aan zijn eigen elektromagnetische omgeving.

Kortom een serieus en boeiend onderwerp. Iedere radiozendamateur heeft tegenwoordig last van elektrosmog. Misschien dat deze lezing je op weg helpt naar minder problemen in jouw omgeving.

Zet deze datum dan ook zeker in je agenda!

Woensdag 4 maart 2020, aanvang 19:30 uur.