blanklogo5.jpg (23805 bytes)  
Elke woensdagavond clubavond, adres Catharinaland 189, 2591 CK  Den Haag.

Afdeling Den Haag R18

Dit is de homepage van de VERON Afdeling Den Haag. Een afdeling met omstreeks 250 leden, waarvan een zeer groot deel zeer actief binnen de afdeling.

De afdeling beschikt over een eigen onderkomen, die op verschillende weekdagen geopend is voor diverse activiteiten. We beschikken over een drietal ruimten te weten de algemene ruimte, waar een drankje en een hapje verkrijgbaar is, een radioshack waar op alle hf banden kan worden gewerkt, een volledig amateurtelevisiestation aanwezig is, en een werk- en meetplaats, waar je gebruik kan maken van een scoop, spectrumanalyzer en nog veel andere apparaten.

 
ELKE WOENSDAGAVOND

Knutsel- en experimenteeravond in de afdelingslokaliteit aan het Catharinaland 189 (Mariahoeve). Tevens gelegenheid om gebruik te maken an de verenigingszenders (PI4GV), meetapparatuur, computers en de bibliotheek. Ook kan men onder het genot van een hapje en of drankje op een gezellige manier ervaringen uitwisselen.

Ook zullen er diverse evenementen op andere dagen georganiseerd worden. Te denken valt aan bijvoorbeeld contesten en knutselmiddagen op zaterdagmiddag bij voldoende belangstelling. Iedereen met interesse in de radiohobby is welkom op ons verenigingshonk aan het Catharinaland 189 te Den Haag (Wijk Mariahoeve).

Nieuws!

 

Special Event stations PB18XMAS en PD18SANTA

Het einde van het jaar nadert. Rene (PD2RKG) en Roberto (PB5X) maken wederom van die gelegenheid gebruik om twee special event stations te activeren. Het gaat om PB18XMAS en PD18SANTA die van 2 tot 27 december in de lucht zullen zijn. QSL kaarten zijn besteld en worden via PD2RKG verzonden aan zendamateurs die kaarten via het QSL Buro kunnen ontvangen.

 

Bezoek Veron afdeling Den Haag
Geachte mede-amateur

Al geruime tijd is het bezoek van radio zendamateurs aan het club station PI4GV van de Veron helaas dalende. Om deze neerwaartse spiraal te doorbreken, willen we inventariseren wat de reden is achter deze dalende lijn.

Zoals misschien al bekend is, ontvangt de vereniging al enige tijd geen subsidie van de gemeente Den Haag meer, en moeten daardoor zelf de ‘broek hoog houden’. Deze dalende aantal PI4GV bezoeken heeft een negatief effect op de financiële situatie van de afdeling.

We willen via deze enquête inventariseren wat de reden is achter dit dalend aantal en hoe we deze kunnen omdraaien in een hoger bezoekersaantal, en tevens hoe we meer zendactiviteiten op de verschillende banden kunnen ontplooien.

Helpt u het bestuur met zijn toekomstvisie?

Door het invullen van deze 5-10 minuten durende enquête, helpt u om de beste resultaten te behalen.

Enquête starten! 

 

 

Verder is ons eigen clubhuis in Mariahoeve ook deze maand weer elke woensdagavond vanaf 19:30 open, u bent dan welkom voor onderling QSO onder het genot van een versnapering van de bar.

Het afdelingsstation PI4GV en de meethoek staan ter beschikking. Ook introducés en leden van andere afdelingen zijn natuurlijk van harte welkom op deze woensdagavonden. Op de laatste woensdag van de maand is de QSL-manager aanwezig.

Het adres van ons clubhuis is Catharinaland 189, 2591 CK Den Haag. Er is voldoende (gratis) parkeergelegenheid, en ook het openbaar vervoer stopt in de buurt.

 

Bouwavonden van de Morsedecoder met Hans PA0JBB

In afdeling Leiden is men gestart met groepsgewijs het bouwen van de Morsedecoder van Hans PA0JBB.

Bij ons is onbekend of er binnen afdeling Den Haag leden zijn die geinteresseerd zijn om groepsgewijs en onder begeleiding van Hans dit apparaat willen bouwen?

Zij die dit prettig vinden kunnen zich aanmelden bij afdeling Leiden (a28@veron.nl of via mij pa7da@veron.nl) met de voorkeur voor een avond. Vooral de dinsdag avond is populair HI!

73
Jaap PA7DA

We kregen een bericht binnen van de technische commissie (Hans van den Berg):

De nieuwe printen voor de morsedecoder zijn binnen.
De Arduino, het display en de kast moeten de bouwers zelf aanschaffen.
Printen zijn voor 4 Euro en pakketten met de overige onderdelen zijn voor
30 Euro verkrijgbaar op de verenigingsavonden.73 Hans PA0JBB

 

QSL MANAGER REGIO 18

Nadat Andre PD2ATG te kennen heeft gegeven te willen stoppen met de QSL service in onze regio, is er gezocht naar een vervanger(ster). En die is gevonden.

Lynette Bijleveld PD4LYN heeft zijn stokje overgenomen samen met de daarbij behorende website www.haagsqslbureau.nl . Op deze vernieuwde website staan alle relevante informatie over de QSL service in onze regio. De eerste QSL service van 2017 bij de VERON afdeling Den Haag is op 25 januari. Jullie kunnen dan de QSL kaarten ophalen en meteen kennis maken met Lynette.

Vanuit onze kant bedanken wij Andre voor de afgelopen jaren voor het verzorgen van de QSL service, en Lynette die er veel zin in heeft succes met het verwerken van alle QSL kaarten van onze mede amateurs.

 

Inmiddels is de twintigste nieuwsbrief verzonden! Krijg je 'm nog niet? Geef je e-mail adres dan op via de button hieronder.

De twintigste digitale nieuwsbrief van de afdeling, is in oktober 2018 verzonden.

 

 

 

Nieuws van de Stichting Radio Examens.

De Stichting Radio Examens (SRE) heeft de volgende data vastgelegd voor examens in 2019:

9 januari  : Radiozend examens in Nijkerk.

Kandidaten krijgen  plm. 2 weken vóór het examen de uitnodiging tot deelname.

Examens op andere locaties of voor specifieke groepen zijn in overleg met de SRE mogelijk als er genoeg deelnemers voor zijn. De inschrijving sluit steeds vier weken voor de examendatum.

Voor de bestudering van de hoofdstukken 11, 12 en 13 van de exameneisen (procedures, regelgeving, gebruikersbepalingen) is door de SRE een studiehulp samengesteld welke van de SRE-website is te downloaden.

 
ContactinformatieVereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek

VERON Afdeling Den Haag
p/a Catharinaland 189
2591 CK Den Haag
Email: Bestuur

^ back to top ^

Menu

Home
Activiteiten
Agenda
Archief
Bestuur
Foto's
Links
Nieuws

vrza afd Den Haag
Zelfbouwproject.

We zijn na een aantal jaren gestopt met het leveren van de onweerdetector. Er zijn vele honderden bouwpakketjes geleverd en met succes in elkaar gezet. U kunt bij ons wel het schema opvragen
(als pdf-file), zodat u zelf de onweerdetector kunt bouwen.
Gironummer VERON GV

De VERON afdeling Den Haag heeft een eigen girorekening. Deze rekening wordt gebruikt voor het betalen van de vele vaste lasten, zoals de maandelijkse huur, gas, water en licht, verzekeringen etc.
Daar tegenover staan gelukkig ook wel inkomsten, zoals de jaarlijkse afdracht van de landelijke VERON.

Ook voor donaties en giften kan deze girorekening worden gebruikt!

Het gironummer is:

NL78INGB0000716998
tnv pennm Veron afdeling 's Gravenhage.