blanklogo5.jpg (23805 bytes)  
Elke woensdagavond clubavond, adres Catharinaland 189, 2591 CK  Den Haag.

Afdeling Den Haag R18

Dit is de homepage van de VERON Afdeling Den Haag. Een afdeling met omstreeks 250 leden, waarvan een zeer groot deel zeer actief binnen de afdeling.

De afdeling beschikt over een eigen onderkomen, die op verschillende weekdagen geopend is voor diverse activiteiten. We beschikken over een drietal ruimten te weten de algemene ruimte, waar een drankje en een hapje verkrijgbaar is, een radioshack waar op alle hf banden kan worden gewerkt, een volledig amateurtelevisiestation aanwezig is, en een werk- en meetplaats, waar je gebruik kan maken van een scoop, spectrumanalyzer en nog veel andere apparaten.

 
ELKE WOENSDAGAVOND

Knutsel- en experimenteeravond in de afdelingslokaliteit aan het Catharinaland 189 (Mariahoeve). Tevens gelegenheid om gebruik te maken an de verenigingszenders (PI4GV), meetapparatuur, computers en de bibliotheek. Ook kan men onder het genot van een hapje en of drankje op een gezellige manier ervaringen uitwisselen.

Ook zullen er diverse evenementen op andere dagen georganiseerd worden. Te denken valt aan bijvoorbeeld contesten en knutselmiddagen op zaterdagmiddag bij voldoende belangstelling. Iedereen met interesse in de radiohobby is welkom op ons verenigingshonk aan het Catharinaland 189 te Den Haag (Wijk Mariahoeve).

Nieuws!

In memoriam Sjaak Smid PA3GPN

Het is woensdagavond half acht geweest en de Haagse amateurs stromen langzaam binnen op zoek naar een tafel. De voorzitter van de Veron Afdeling Den Haag R18, rommelt wat met het koffieapparaat. Straks zijn er weer heel wat bekers te vullen met verse koffie. Het valt een paar OM’s op dat onze mede amateur Sjaak PA3GPN wederom niet aanwezig is. Dat is best wel gek, want Sjaak is er bijna altijd, ijs en weder dienende. Omdat hij al een paar keer verstek heeft laten gaan wil een OM dat hij opgebeld wordt. Dat gebeurt later na deze bijeenkomst en een van zijn langste vrienden, iemand die hem zelfs nog kent van de lagere school, belt hem op een krijgt hem aan de lijn. Sjaak mompelt wat, dat hij zich niet goed voelt maar zegt dat hij wel weer wat opkrabbelt. Onze OM beller dringt erop aan dat hij zich toch laat nazien door de medische professie. Wij weten immers dat Sjaak een hartpatiënt is. Hij is geboren met een hartafwijking en de artsen van toen voorspelden dat hij misschien maar 16 jaar oud zou worden. Gelukkig heeft de medische professie zich snel ontwikkeld en heeft Sjaak inmiddels een leeftijd van achter in de vijftig bereikt. Maar helaas is onze Sjaak echter nog wel heel kwetsbaar gebleven. Langdurige inspanningen zijn er inmiddels niet meer bij voor hem. Een andere OM belt hem een paar dagen later, op een donderdag. Ook deze dringt er bij hem op aan dat hij zich toch even laat onderzoeken, maar Sjaak wuift het weg: ik ben alweer bijna de oude! Vervolgens praat deze OM nog een uurtje met hem via de telefoon en zegt hem hopelijk weer snel op de club te zien. Na het erop volgende weekend ontvangt een andere OM zijn overlijdensbericht. Hij is op maandag 11 juni 2018 van ons heengegaan in de leeftijd van 59 jaren. Het wordt snel op de club website gezet en de overige OM’s worden geïnformeerd. Verslagenheid heerst alom in ons midden. Wij moeten een alom geliefd mede amateur voortaan op onze meetings gaan missen.

Sjaak was iemand met een heel aparte carrière. Hij is gestart als verzorger van psychiatrische patiënten en is pas op latere leeftijd in dienst gekomen van grote Haagse kabelaar; aanbieder van TV- en radio diensten. Daar heeft hij zijn technische kennis verdiept en uitgebreid, onder meer door het volgen van diverse cursussen. Sjaak is  hierdoor iemand met veel technische kennis geworden. Hij kon je alles vertellen van analyzers en andere geavanceerde test- en meetapparatuur. Hij was volledig los op 27 MC apparatuur en de ombouw ervan naar de 10 meter band. Sjaak kon vele technische vragen beantwoorden en je deed nooit tevergeefs een beroep op hem.

Omdat hij een flat bewoonde waren de antennemogelijkheden beperkt. Dat weerhield hem er echter niet van om heel actief te zijn op de HF banden. Hij bezat slechts een set met gering zendvermogen, maar maakte niettemin vele verbindingen op 160 meter in morse. Sjaak was een verwoed sleutelaar en dankzij de sleutel konden er toch lange afstand verbindingen worden gemaakt. Sommige OM’s zouden zeggen, dat ze in deze werkwijze de ware amateur herkennen!

Maar dat gezegd hebbende, de andere sociale- en vooral menselijke kant van Sjaak was ook nog steeds aanwezig. Hij heeft zich in zijn vrije tijd gestort op een studie psychologie aan de Open Universiteit omdat hij nog steeds belangstelling had voor het menselijk functioneren. Inmiddels wist hij veel van de psychologie en dan met name van de richting van het psychisch disfunctioneren van de mens. De theorieën die de psychologie gebruikt om problemen bij mensen op te sporen en ze op te lossen. Sjaak kende ze allemaal! Ook over dit onderwerp waren er met Sjaak vele boeiende conversaties te voeren.

Maar wij zijn er nog steeds niet helemaal, want Sjaak was ook een fervent orgel liefhebber. Hij had er een pontificaal in zijn woonkamer staan en Sjaak bezocht ook vele orgelconcerten. Vaak vonden die plaats in kerken alwaar men natuurlijk de meest mooiste en grootste orgels vind.

Om samen te vatten, Sjaak was een mens met vele liefhebberijen en uitgebreide technische kennis gepaard aan een grote kennis van de menselijke psyche en van de muziek. Hij bezat een warme persoonlijkheid en een scherpe geest die hij op clubavonden vooral ten dienste stelde van zijn mede amateurs.

Rust zacht Sjaak!

Namens het bestuur en de leden van Regio 18

Jan Kees Colder PA3HAC

 

 

Verder is ons eigen clubhuis in Mariahoeve ook deze maand weer elke woensdagavond vanaf 19:30 open, u bent dan welkom voor onderling QSO onder het genot van een versnapering van de bar.

Het afdelingsstation PI4GV en de meethoek staan ter beschikking. Ook introducés en leden van andere afdelingen zijn natuurlijk van harte welkom op deze woensdagavonden. Op de laatste woensdag van de maand is de QSL-manager aanwezig.

Het adres van ons clubhuis is Catharinaland 189, 2591 CK Den Haag. Er is voldoende (gratis) parkeergelegenheid, en ook het openbaar vervoer stopt in de buurt.

 

Bouwavonden van de Morsedecoder met Hans PA0JBB

In afdeling Leiden is men gestart met groepsgewijs het bouwen van de Morsedecoder van Hans PA0JBB.

Bij ons is onbekend of er binnen afdeling Den Haag leden zijn die geinteresseerd zijn om groepsgewijs en onder begeleiding van Hans dit apparaat willen bouwen?

Zij die dit prettig vinden kunnen zich aanmelden bij afdeling Leiden (a28@veron.nl of via mij pa7da@veron.nl) met de voorkeur voor een avond. Vooral de dinsdag avond is populair HI!

73
Jaap PA7DA

We kregen een bericht binnen van de technische commissie (Hans van den Berg):

De nieuwe printen voor de morsedecoder zijn binnen.
De Arduino, het display en de kast moeten de bouwers zelf aanschaffen.
Printen zijn voor 4 Euro en pakketten met de overige onderdelen zijn voor
30 Euro verkrijgbaar op de verenigingsavonden.73 Hans PA0JBB

 

QSL MANAGER REGIO 18

Nadat Andre PD2ATG te kennen heeft gegeven te willen stoppen met de QSL service in onze regio, is er gezocht naar een vervanger(ster). En die is gevonden.

Lynette Bijleveld PD4LYN heeft zijn stokje overgenomen samen met de daarbij behorende website www.haagsqslbureau.nl . Op deze vernieuwde website staan alle relevante informatie over de QSL service in onze regio. De eerste QSL service van 2017 bij de VERON afdeling Den Haag is op 25 januari. Jullie kunnen dan de QSL kaarten ophalen en meteen kennis maken met Lynette.

Vanuit onze kant bedanken wij Andre voor de afgelopen jaren voor het verzorgen van de QSL service, en Lynette die er veel zin in heeft succes met het verwerken van alle QSL kaarten van onze mede amateurs.

 

Inmiddels is de achttiende nieuwsbrief verzonden! Krijg je 'm nog niet? Geef je e-mail adres dan op via de button hieronder.

De achttiende digitale nieuwsbrief (met daarin de convo) van de afdeling, is in december 2017 verzonden.

Klik op het plaatje om de 13de nieuwsbrief van de afdeling te downloaden:

 

 

 

Nieuws van de Stichting Radio Examens.

De Stichting Radio Examens (SRE) heeft de volgende data vastgelegd voor examens in 2018:

5 september in Veldhoven

7 november in Nieuwegein

Kandidaten krijgen  plm. 2 weken vóór het examen de uitnodiging tot deelname.

Examens op andere locaties of voor specifieke groepen zijn in overleg met de SRE mogelijk als er genoeg deelnemers voor zijn. De inschrijving sluit steeds vier weken voor de examendatum.

Voor de bestudering van de hoofdstukken 11, 12 en 13 van de exameneisen (procedures, regelgeving, gebruikersbepalingen) is door de SRE een studiehulp samengesteld welke van de SRE-website is te downloaden.

 
ContactinformatieVereniging voor Experimenteel Radio Onderzoek

VERON Afdeling Den Haag
p/a Catharinaland 189
2591 CK Den Haag
Email: Bestuur

^ back to top ^

Menu
Home
Activiteiten
Agenda
Archief
Bestuur
Foto's
Links
Nieuws
Zelfbouwproject.

We zijn na een aantal jaren gestopt met het leveren van de onweerdetector. Er zijn vele honderden bouwpakketjes geleverd en met succes in elkaar gezet. U kunt bij ons wel het schema opvragen
(als pdf-file), zodat u zelf de onweerdetector kunt bouwen.
Gironummer VERON GV

De VERON afdeling Den Haag heeft een eigen girorekening. Deze rekening wordt gebruikt voor het betalen van de vele vaste lasten, zoals de maandelijkse huur, gas, water en licht, verzekeringen etc.
Daar tegenover staan gelukkig ook wel inkomsten, zoals de jaarlijkse afdracht van de landelijke VERON en de gemeentelijke subsidie.

Ook voor donaties en giften kan deze girorekening worden gebruikt!

Het gironummer is:

NL78INGB0000716998
tnv pennm Veron afdeling 's Gravenhage.